Zapisy Formularz

FORMULARZ ZAPISÓW

Prosimy o dokładne wypełnienie formularza.

Dane ucznia


Płeć:
kobieta mężczyzna

Adres zamieszkania:
Do której szkoły i klasy chodzi uczeń:


Dla uczniów od 18 roku życia:
Wybrany język:
angielski
hiszpański
niemiecki
Tryb nauki:
grupowy (w siedzibie szkoły)
indywidualny (z dojazdem do Twojego domu)
szkolenia dla firm, podaj nazwę firmy
Uczyłem się wybranego języka wcześniej przez (ile lat razem w całym życiu): , ostatni raz w roku:
Wszystkie pasujące terminy:
W jakich dniach i godzinach możesz mieć zajęcia zaznacz dzień, a w polu obok wpisz terminy (np. cały dzień lub 13:20-15:00 i 17:00-19:30):
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
Twój cel nauki języka obcego:

Uwagi:

Akceptacja warunków i zgody

Zobowiązuję się do zapłaty należności za naukę w kwotach i terminach określonych w aktualnych cennikach.

Wybieram formę płatności:

- zajęcia grupowe:
w całości za cały rok nauki (cena pomniejszona o 50,00 zł)
w 8 ratach

- zajęcia indywidualne:
po każdych zajęciach
z góry za każdy miesiąc płatne do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca
pakiet 24 (płatność z góry za 24 zajęcia - 3% zniżki)
pakiet 48 (płatność z góry za 48 zajęć - 5% zniżki)
Wybieram przysługujące mi rabaty z tytułu:
zniżki rodzinnej
3+ Liczna Rodzina
kontynuacji nauki
super zniżka dla dzieci 4-7 lat
"Razem raźniej"
"Kumpel chodzi, kasa schodzi" - podaj
dane "Kumpla"
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Happy School i Regulaminu Happy School Indywidualni i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć mojego dziecka na stronie internetowej Happy School oraz na stronach portali społecznościowych, które obsługiwane są przez Happy School.
Proszę o informowanie mnie o ocenach dziecka drogą e-mailową.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Happy School zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883.

Dane rodzica/opiekuna (dla uczniów poniżej 18 roku życia)


Płeć:
kobieta mężczyzna
Adres zamieszkania (jeśli inny niż ucznia):
Udowodnij, że nie jesteś robotem.
Podaj wynik: × =