Klauzula Informacyjna RODO

HAPPY SCHOOL

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) obowiązujących od dnia 25 maja 2018 przekazujemy kilka informacji na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Języków Obcych Happy School prowadzona przez stowarzyszenie Nowe Pokolenie z  siedzibą w Bytomiu, wpisane do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320274 e-mail: biuro@happyschool.co.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe?

Twoje dane otrzymujemy od Ciebie gdy zgłaszasz zainteresowanie nauką języka w Happy School, rejestrujesz się na organizowanych przez nas wydarzeniach, osobiście zapisujesz się na listę e-mailingową lub na naszej stronie internetowej, albo gdy dokonujesz u nas zakupu.

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane będziemy przetwarzać w celu:
  • przekazywania drogą elektroniczną informacji o działalności Happy School;
  • ewidencjonowania wpłat;
  • sporządzania umów woluntarystycznych lub o pracę;
  • rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

W oparciu o jaką podstawę prawną będziemy przetwarzać Twoje dane?

Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność danych do świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 lit. a-c RODO).

Jakie są Twoje prawa w stosunku do swoich danych?

W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych. Posiadasz także prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Jak długo Twoje dane będą przechowywane w naszej bazie?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług dla Ciebie lub okres niezbędny do realizacji celów podanych powyżej. Okres przetwarzania Twoich danych zależy od celu w jakim nam je podałeś. Jeśli podałeś nam swoje dane zapisując się na listę e-mailingową, to Twoje dane będą przechowywane do momentu kiedy zażądasz ich usunięcia lub wcześniej, jeśli nie wykażesz przez dłuższy okres zainteresowania wysyłanymi do Ciebie wiadomościami. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

Komu będziemy przekazywać Twoje dane?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, nie będą też podlegać profilowaniu.

Gdzie i jak możesz złożyć swoje żądanie?


Żądania usunięcia swoich danych, ich zmiany lub poprawienia można dokonać pisząc na adres: biuro@happyschool.co.