Praca

Wypełnij dokładnie poniższy formularz

Obróć telefon poziomo

  TWOJE DANE

  Imię i nazwisko
  Telefon  TWOJE MOŻLIWOŚCI  Ile godzin tygodniowo chciałbyś poświęcić na pracę w Happy School?


  TWOJE DOŚWIADCZENIE

  Wykształcenie


  Moja ostatnia lub obecna praca
  Moje ogólne doświadczenie w pracy

  TWOJA MOTYWACJA


  TWOJE OCZEKIWANIA

  Podaj stawkę w złotówkach za każdą przeprowadzoną lekcję 60-minutową netto (na rękę), jaka będzie dla Ciebie zadowalająca za zajęcia:
  - indywidualne z dojazdem do domu ucznia:
  - w grupie w siedzibie szkoły:
  Do ilu kilometrów od miejsca zamieszkania możesz dojeżdżać w ramach wynagrodzenia podanego powyżej.