POLITYKA PRYWATNOŚCI

HAPPY SCHOOL

Wiemy, że troszczysz się o swoje dane, o to jak je przetwarzamy i do czego wykorzystujemy. Doceniamy to, że nam zaufałeś w tej dziedzinie; możesz mieć pewność, że zadbamy o nie i będziemy je traktować rozważnie.
Niniejsza Polityka Prywatności opisuje jak gromadzimy, przechowujemy, przetwarzamy i wykorzystujemy informacje.

WSTĘP

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, czego możesz się spodziewać, gdy Happy School zbiera i przetwarza Twoje dane osobowe. Happy School dokłada wszelkich starań, aby chronić Twoją prywatność stosując nowoczesne technologie, które zapewniają najbardziej zaawansowane i bezpieczne korzystanie z Internetu. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy działalności Happy School oraz stron internetowych zarządzanych przez Happy School, reguluje ona gromadzenie i wykorzystanie danych. Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę Prywatności i nie wahaj się z nami skontaktować, jeśli masz dodatkowe pytania. Dane kontaktowe: Happy School, Wrocławska 76/2, 41-902 Bytom, tel.: 507-237-007, e-mail: biuro@happyschool.co.

Korzystając z usług Happy School, odwiedzając nasze domeny lub korzystając z zajęć i wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Happy School (zwane dalej Wydarzeniami), wyrażasz zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce Prywatności.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Języków Obcych Happy School prowadzona przez stowarzyszenie Nowe Pokolenie z siedzibą w Bytomiu, wpisane do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320274 (zwanym dalej Happy School).

JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY I PRZETWARZAMY

Przetwarzamy dane osobowe zarejestrowane w naszej bazie adresowej podane w celu otrzymywania informacji o naszej działalności lub poprzez przesłanie ich nam drogą elektroniczną przez naszą stronę internetową, portale społecznościowe, e-maila lub SMS-a.
Przetwarzamy dane osobowe:

 • uczniów (osób zgłaszających chęć podjęcia nauki lub składających w tym celu zapytanie);
 • rodziców uczniów;
 • uczestników Wydarzeń;
 • nauczycieli (którzy podjęli współpracę z Happy School lub zgłosili o to zapytanie);
 • wolontariuszy (którzy zgłosili chęć pracy w Happy School).

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe takie jak:

 • dane osobowe, w tym imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu, adres e-mail, nazwa i adres szkoły do której uczeń uczęszcza;
 • obecności i spóźnienia na lekcję;
 • daty i miejsca obecności na Wydarzeniach;
 • dane osobowe rodziców małoletnich uczestników: imię i nazwisko, adres zamieszkania, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu, adres e-mail;
 • dane rozliczeniowe tj. dane do wystawienia faktury oraz zapis należności i wpłat.

Wrażliwe dane osobowe

RODO uznaje niektóre informacje za „wrażliwe dane osobowe”. Obejmuje to między innymi informacje o Twoich przekonaniach religijnych, rasie lub pochodzeniu etnicznym i problemach zdrowotnych.

W razie potrzeby i wyraźnej zgody, Happy School może gromadzić dane dotyczące przynależności do kościoła i osobistej wiary. Dla przykładu jeśli rodzina dziecka nie należy do Kościoła Katolickiego i nie uznaje Świąt Bożego Narodzenia, a my podczas zajęć będziemy malować choinki, to informacje o tym będą dla nas bardzo istotne, aby otoczyć szacunkiem takie dziecko i nie naruszać jego poglądów.

Możemy gromadzić informacje o wszelkich problemach zdrowotnych lub niepełnosprawności w związku z prowadzeniem lekcji lub wizytami w dowolnym z naszych obiektów, udziałem w jakichkolwiek programach lub podróżach związanych z Happy School. Celem tego jest zapewnienie bezpiecznych warunków oraz odpowiednim podejściem do uczestników i otoczenie ich odpowiednią opieką.

Informacje o płatności kartą kredytową i debetową

Happy School nie zbiera żadnych informacji o karcie kredytowej lub debetowej. Wszystkie dane karty kredytowej lub debetowej są wprowadzane bezpośrednio do systemu zgodności PCI i nigdy nie są przechowywane ani rejestrowane w żadnym z naszych własnych systemów.

Dane ogólne

Happy School zbiera również anonimowe informacje demograficzne, które nie są unikalne dla Ciebie, takie jak kod pocztowy, wiek, płeć, preferencje, zainteresowania i ulubione zgodnie z korzystaniem ze stron internetowych.

Istnieją również informacje o sprzęcie komputerowym i oprogramowaniu, które są automatycznie gromadzone przez Happy School. Informacje te mogą obejmować między innymi: typ przeglądarki, nazwy domen, czasy dostępu i adresy witryn odsyłających. Informacje te są wykorzystywane przez Happy School do obsługi usług, w celu utrzymania jakości usług oraz do dostarczania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z witryn Happy School.

Dane internetowe

Przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Poniżej zamieszczamy zakres informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW: 

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika);
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa; 
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
 • czas nadejścia zapytania;
 • pierwszy wiersz żądania http;
 • kod odpowiedzi http;
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referrer link) – w przypadku, gdy przejście do strony Happy School nastąpiło przez odnośnik;
 • informacje o przeglądarce użytkownika;
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;

Nie łączymy powyższych danych z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www. Pliki z  logami mogą być analizowane m.in. w celu określenia, częstotliwości odwiedzin konkretnych serwisów oraz znalezienia i identyfikacji potencjalnych błędów.

W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY DANE OSOBOWE

Informacje gromadzimy poprzez:

 • zapisanie się do Happy School;
 • wysłanie zapytanie poprzez e-mail lub formularz na naszej stronie internetowej;
 • zadanie pytanie osobiście;
 • rejestrację na jednym z naszych Wydarzeń;
 • poproszenie o informacje na stoisku wystawowym Happy School;
 • zapisanie się na listę e-mailingową;
 • korzystanie z dowolnej z naszych witryn internetowych i usług internetowych Happy School;
 • wolontariat lub przyjęcie zatrudnienia w Happy School;
 • dokonanie u nas zakupu.

Tam, gdzie Ty wykazujesz zainteresowane naszą działalnością, chęć uczestnictwa, zaangażowania czynnego, to my chcemy usprawnić informowanie Ciebie.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Happy School gromadzi i przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług oraz do prowadzenia witryn internetowych Happy School:

 • aby informować o działalności szkoły;
 • do ulepszania naszych usług i produktów;
 • do informowania o zapisach lub Wydarzeniach;
 • do przyjmowania i obsługi zamówień, dostarczania produktów i usług, przetwarzania płatności oraz komunikowania się w sprawie zamówień, produktów i usług oraz ofert promocyjnych;
 • do sporządzania porozumień wolontariackich, umów cywilno-prawnych, umów o pracę, zaświadczeń, list uczestników, list obecności i innych dokumentów niezbędnych do wykonywania działań szkoły;
 • do informowania uczniów i ich rodziców o zachowaniu dzieci, ich postępach, obecnościach i nieobecnościach na zajęciach;
 • w celach marketingowych możemy kontaktować się z Tobą za pośrednictwem ankiet w celu przeprowadzenia badań na temat Twojej opinii na temat bieżących usług lub potencjalnych nowych usług;
 • śledzenia stron internetowych i stron odwiedzanych ze stron Happy School w celu ustalenia, które usługi są najbardziej popularne, a następnie dostarczać spersonalizowane treści i reklamy klientom, których zachowanie wskazuje, że są zainteresowani określonym tematem;

Happy School nie sprzedaje, nie wynajmuje ani nie dzierżawi swoich danych osobowych osobom trzecim. Happy School, bez Twojej wyraźnej zgody, nie wykorzystuje ani nie ujawnia poufnych danych osobowych, takich jak rasa, religia lub powiązania polityczne.

Happy School może udostępniać dane zaufanym partnerom, aby pomóc nam w przeprowadzaniu analiz statystycznych, wysyłaniu wiadomości e-mail lub pocztowych, zapewnianiu obsługi klienta lub organizowaniu dostaw. Wszystkim takim stronom trzecim zabrania się wykorzystywania Twoich danych osobowych, z wyjątkiem świadczenia usług Happy School, i są one zobowiązane do zachowania poufności Twoich informacji. Zapewnimy odpowiednie umowy i kontrole w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

Happy School będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne lub wymagane zgodnie z wymogami ustawowymi. Jeśli dokonałeś zapłaty za kurs językowy, będziemy musieli przechowywać Twoje dane do celów rachunkowych przez pewien okres czasu (na przykład Urząd Skarbowy wymaga przechowywania rejestru wpłat przez pięć pełnych lat). W tym czasie wersje papierowe i informacje rejestracyjne będą bezpiecznie przechowywane. Gdy informacje nie będą już potrzebne, usuniemy je w bezpieczny sposób.

TWOJE PRAWA – CO MOŻESZ ZROBIĆ

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) możesz:

 • poprosić o przekazanie informacji na temat wszystkich danych osobowych, które Happy School przechowuje w swojej dokumentacji na Twój temat;
 • poprawić lub zaktualizować swoje dane osobowe;
 • wskazać, które z Twoich danych mamy przestać przetwarzać;
 • poprosić o podanie źródła, z którego uzyskano dane osobowe;
 • zażądać usunięcia danych osobowych z naszych systemów (należy pamiętać, że niektóre informacje muszą być przechowywane przez określony czas ze względu na obowiązujące w naszym kraju przepisy ustawowe i wykonawcze);
 • poprosić o niekontaktowanie się z Tobą lub usunięcie z listy e-mailingowej.

Swoje żądanie można złożyć, kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty, telefonu lub e-maila.  Informacje kontaktowe: Happy School. Wrocławska 76/2, 41-902 Bytom, Polska, telefon: 507-237-007, e-mail: biuro@happyschool.co.

Aby uzyskać więcej informacji na temat swoich praw dotyczących przetwarzania danych osobowych, sprawdź obowiązujące prawo Rzeczpospolitej Polski, a także ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO (ang. General Data Protection Regulation, GDPR) – rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.

KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE

Witryny internetowe Happy School używają „plików cookie”, aby pomóc Ci spersonalizować korzystanie z Internetu.

Plik cookie to plik tekstowy, który jest umieszczany na Twoim dysku twardym przez serwer strony internetowej. Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów ani przesyłania wirusów na twój komputer. Pliki cookie są jednoznacznie przypisane do Ciebie i mogą być odczytywane tylko przez serwer sieciowy w domenie, która je Tobie wysłała.

Jednym z głównych celów plików cookie jest działanie funkcji poprawiających wygodę oraz zaoszczędzanie czasu. Pliki cookie informują serwer WWW o powrocie na określoną stronę.  Na przykład, jeśli zarejestrujesz się na witrynie Happy School, plik cookie pomaga Happy School przywołać określone informacje podczas Twojej następnej wizyty.

Upraszcza to proces rejestrowania danych osobowych, takich jak dane rozliczeniowe, adresy do wysyłki i tak dalej. Po powrocie do tej samej witryny Happy School podane wcześniej informacje można odzyskać, dzięki czemu można łatwo korzystać z dostosowanych funkcji Happy School. Możesz zaakceptować lub odrzucić pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj możesz zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby nie zezwolić na pliki cookie.  Jeśli zdecydujesz się odrzucić pliki cookie, możesz nie być w stanie w pełni korzystać z interaktywnych funkcji usług Happy School lub innych odwiedzanych witryn.

ZAWARTOŚĆ STRON INTERNETOWYCH

Wszelkie treści oraz zdjęcia, grafiki, schematy, wykresy itp. zamieszczone na stronie oraz przesyłane w formie newslettera stanowią przedmiot praw Happy School oraz podlegają ochronie prawami autorskimi i własności intelektualnej.

Prosimy o niekopiowanie, nierozpowszechnianie, niepublikowanie i nieprzetwarzanie zawartości strony w części oraz w całości. Na wykorzystywanie treści oraz pozostałych materiałów należy wcześniej uzyskać naszą pisemną zgodę. 

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON 

Polityka Prywatności ma zastosowanie wyłącznie do Happy School i jej stron internetowych. Serwis zawiera odnośniki do innych stron www. Nie możemy zagwarantować wysokich standardów dotyczących prywatności na innych stronach internetowych, do których zamieszczamy linki, ani nie przyjmujemy na siebie odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych, a Polityka Prywatności nie ma zastosowania do żadnych stron, do których linki zamieszczamy. 

Sugerujemy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z  polityką prywatności dotyczącej tych stron.  

BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Happy School zabezpiecza dane osobowe, które podajesz na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chronionym przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Gdy dane osobowe (takie jak numer karty kredytowej) są przesyłane do innych witryn internetowych, są one chronione za pomocą szyfrowania, takiego jak protokół SSL (Secure Socket Layer).

Należy pamiętać, że jeśli sam ujawnisz swoje dane osobowe za pośrednictwem publicznych forów dyskusyjnych, mediów społecznościowych lub innych komunikatorów używanych przez Happy School, informacje te mogą być gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby.

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

Happy School od czasu do czasu aktualizuje niniejszą Politykę Prywatności, aby uwzględnić zmiany w prawie, a także procedury szkoły, opinie uczniów i klientów. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej Polityki Prywatności w celu uzyskania informacji o tym, w jaki sposób Happy School chroni Twoje dane.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Happy School z zadowoleniem przyjmuje komentarze dotyczące niniejszej Polityki Prywatności. Jeśli uważasz, że Happy School nie zastosowało się do niniejszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem biuro@happyschool.co. Dołożymy wszelkich starań, aby szybko ustalić i rozwiązać problem.